{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

【軍。警。消。長。期。優。惠】
現役軍、警、消單位,出示工作證至集野家直營通路購物,無須門檻即可使用會員價購買。(限本人使用)
-
全台單位、民間團體團購另有優惠,請踴躍使用。
團購專線:(02)7728-8166
-
*亞信國際旗下品牌之收入,在扣除公司營運成本後之盈餘全數捐至政府立案之社團法人亞信台灣樂學築夢獎助學金協會,幫助台灣單親急難學子,使其繼續快樂學習、勇敢逐夢。從根本改善、企業化永續經營,三方互利、共創未來。
亞信台灣樂學築夢獎助學金協會:www.yaxin.org.tw
-
#歡迎踴躍分享 
#台灣No1🇹🇼
#WeLoveTW

代理品牌